Search
Close this search box.

משפחת א.

ברצוננו להודות על האירוח במלון 'רויאל' ים המלח. על הרצון הטוב לחזק ולשמח. ניכרת המחשבה וההשקעה המרובה להצלחת האירוח, בהתאמת הפעילות לגיל הילדים, בתוכן עשיר ומגוון.

טופס ליולדות

ילדת? מזל טוב. מגיע לך חופש בסבסוד 'מנוחה וישועה'

אנחנו רק צריכים לקבל אישור לידה לאימות נתונים