Search
Close this search box.
/
קהילת מנוחה וישועה

קהילת מנוחה וישועה

קהילת מנוחה וישועה מונה מאות משפחות שזכו לצאת דרכנו לימי החלמה ומנוחה וחזרו עם מטען של שמחה וכוחות בעז"ה.

חברי הקהילה מקבלים מאיתנו אחת לחודש דיוור ישיר עם עדכונים מהפעילות הברוכה לצד הטבות, מתנות והגרלות.

רוצה להיות חלק מהקהילה שלנו?

הרשמו לקהילה שלנו

חברי הקהילה מקבלים מאיתנו אחת לחודש דיוור ישיר עם עדכונים מהפעילות הברוכה
לצד הטבות, מתנות והגרלות שווה להיות חלק מהמשפחה שלנו 🙂

פרויקטים במנוחה וישועה

ערכות מתנה לחגים

נובמבר 15, 2022

משפחות נפגעי אסון מירון

נובמבר 15, 2022

יום גיבוש כינורות

נובמבר 15, 2022

משפחות אסון גבעת זאב

נובמבר 15, 2022

מתחמי האירוח

המלונות

הצימרים

בית מנוחה וישועה

טופס ליולדות

ילדת? מזל טוב. מגיע לך חופש בסבסוד 'מנוחה וישועה'

אנחנו רק צריכים לקבל אישור לידה לאימות נתונים